Revelina Balisi

Updated: May 10,2020, 3:01 PM

Updated: May 9. 2020, 3 PM

Thank you, Mama.

Pagsilang. Pasasalamat kay Mama
Iniluwal mo ako mula sa mapagkalingang kanlungan na aking kinagisnan. Siyam na buwan ding inaruga, inihele
Walang kang pakundangan sa mga pagbabago sa iyong katawan. Sa takdang panahong hindi mapipigilan,
mula sa iyong mainit na kandungan, isinilang ako hubad, maliit at mahina.
Nagulantang ako ng malamig na simoy ng hangin, nabigla, napipi, hindi makahinga. At sa maagap ng pagkilos at mayamang karanasan pinalo ako. Hindi dahil sa inis kundi dahil sa pagmamahal. Narinig mo ang unang iyak ng buhay mula sa aking munting mga baga . Sa nakahandang duyan ng iyong mainit na mga kamay, binalot mo ang aking munting katawang sinorpresa ng mundong ngayong ko lang nasilayan.
Salamat Mama (Revelina Balisi).

(English translation)
Born.
Thanks to Mama.
You gave birth to me from the warm, caring womb were I first existed. You took care for nine months. You had no regard for the changes in your body. At the fated hours that cannot be stopped, in your warm lap I was born naked, little and vulnerable. I was startled by the cool breeze, excited, muted and breathless. With prompt action and your rich experience, I was slapped. Not out of hate but out of love. You heard the first cry of life from my tiny lungs.
With a cradle of your warm hands, you wrapped my little body that was surprised by a world only now I see.
Salamat Mama (Revelina Balisi)