Updated: January 30, 2021, 4:50 PM

62 ang edad at 19 taon na sa Canada

Malungkot na binabalita ang pagpanaw ng ating minamahal na Nanay, Lola, Kapatid, Ate, Pinsan at Kaibigan ngayong, Biernes, Enero 29, 2021 sa oras 11:35 ng umaga.

Si Ate Letty, sa gulang na 62, ay namatay sa kanyang bahay matapos ang kanyang pagkasakit sa cancer.

Isinilang sa Gerona, Tarlac, si Letty ay graduate ng Good Samaritan School of Nursing and Midwifery at ng Gerona Institute Inc. 

Si Letty nag immigrate sa Canada may 19 taon na ang nakakaraan. Sa Vancouver, B.C., siya ay namasukan bilang isang caregiver habang nilalakad niya ang kanyang papeles na maging isang Canadian citizen at upang makuha ang kanyang pamilyang naiwan sa Pilipinas. Kahit sa hirap ng kanyang sitwasyon, naging aktibo siya upang makibaka sa mga kababaihang migrante tulad niya. Hindi rin niya pinabayaan ang kanyang mataimtim na pananalig sa kanyang Panginoon. Naging aktibo siya sa St. Mary’s Parish sa Joyce St. Vancouver. Isa sa marami niyang sinalihan sa simbahan ay bilang regular na miyembro ng 1:00 pm Sunday mass choir.

Mildred German remembers Letty when they were living together at Kalayaan Centre on Powell St.

“She was a very good singer and sang with us with Sinag Bayan,” says Mildred, a talent she contributed to the Church choir.

Bago siya nagkasakit nagtrabaho siya sa Lions Gate Hospital at Vancouver General Hospital.

Naiwan niya ang kanyang limang anak dito sa Burnaby, Canada sina  Leny, John, Jake at limang apo. Sa Pinas naman ay sila  Joel , Jayson at walong apo.

Siya ay ililibing sa Pilipinas ayon sa kanyang kagustuhan. (Kasalukuyang nilalakad ng kanyang mga anak na makasama sila sa kanyang libing sa Gerona, Tarlac.)

Para sa abuloy, ma-aaring e-transfer kay Leny Capinpin sa lenycapinpin@yahoo.ca

Ang Elements Funeral Services ang nag aasikaso sa libing ni Letty.