Na biktima ba kayo sa pagtatrapiko ng tao (Human Trafficking)?

Calgary, Alberta

Owners of cleaning business charged with human trafficking

Teodoro ‘Ted’ Alcuitas

Editor, Philippine Canadian News.Com

A husband and wife from Calgary face charges of human trafficking following an RCMP investigation into poor working conditions and compensation for temporary foreign workers.

50-year-old Amelita Layco and her husband, 49-year-old Macario Layco were arrested by police and charged on April 11 after an 18-month long investigation.

According to police, the couple runs an unnamed cleaning business who recruited a man and a woman from the Philippines to work for their company through Canada’s Temporary Foreign Worker program. Once the workers arrived, the owners allegedly exploited them for personal financial gain.

The victims filed a complaint with the Action Coalition on Human Trafficking Alberta (ACT) in 2019 with allegations of poor working conditions and compensation.

Amelita Layco faces charges of:

 • Trafficking in persons (two counts);
 • Material benefit from trafficking (two counts); and
 • Fraud

Macario Layco has been charged with two counts of material benefit from trafficking.

The Criminal Code offence carries a maximum penalty of life imprisonment where it includes kidnapping, aggravated assault or sexual assault, or death, and a maximum penalty of 14 years in all other cases.

The accused were to appear in court on April 16.

Prosecutions in Canada

As of November 2017, the Human Trafficking National Coordination Centre identified 455 cases since 2005 where human trafficking specific charges were laid. Of the 455 cases:

 • 433 are domestic (primarily sexual exploitation)
 • 22 are international (primarily for forced labour)
 • 118 have successfully resulted in human trafficking specific and/or related convictions (i.e. Procuring, Living off the avails of prostitution, Forcible confinement, Keeping a common bawdy house, etc.)
 • 296 remain before the court (involving approximately 506accused and 420 victims.14

Nova Scotia man linked to Calgary case

A 31-year-old Nova Scotia man has been charged with several offences following a human trafficking investigation involving two provinces.

On April 6, William Meuse was arrested at a home in Bear River. The community is located in Nova Scotia’s Digby County. He was taken into custody and transported to Edmonton by Alberta Sheriffs.

Joint investigation

The Alberta Law Enforcement Response Teams’ human trafficking and exploitation unit and Nova Scotia’s provincial human trafficking unit began their investigation in June 2020 after a Nova Scotia woman contacted RCMP in that province. RCMP said the woman was being forced to work in the sex trade.

The specialized human trafficking units said in a news release that the woman was being procured for sex by a man she knows. The alleged offences took place in the Edmonton area in November and December 2019, according to ALERT.

The woman has since been offered support and specialized care resources.

“This is such a dehumanizing offence and it took tremendous courage for the victim to come forward. We owe it to her to pursue justice, and as this case demonstrates, we are prepared to go to great lengths to do so,” said Acting Staff Sgt. Chris Hayes, with ALERT human trafficking.

READ MORE: Fighting human trafficking ‘more urgent’ amid pandemic: country star Paul Brandt

Meuse is charged with human trafficking, material benefit — trafficking, procuring, advertising sexual services and distribution of intimate images.

“This investigation highlights inter-agency cooperation across Canada and the ability of investigators to complete these types of investigations no matter where the crime occurs. Our investigators are dedicated to working with survivors and supporting them throughout the investigative process,” Sgt. Derrick Blanche of the Nova Scotia provincial human trafficking unit said.

The Calgary Catholic Immigration Society is involved in providing services for victims of crimes like this, including the recent police RCMP charges, CEO Fariborz Birjandian told Global News.

“We are helping them to secure a safe place,” he said.

Birjandian says that anyone who finds themselves in a human trafficking situation can call Calgary Catholic Immigration Society to get help.

“In case somebody contact us, we will definitely provide the services they need to get out of that abusive situation,” Birjandian said.

RCMP say the victims are receiving support from the RCMP and Action Collation on Human Trafficking (ACT) Alberta, a non-profit organization that assists survivors of human trafficking.

If you or someone you know is a victim of exploitation you can contact ACT Alberta by calling 587-585-5236 or the Canadian Human Trafficking Hotline at 1-833-900-1010.

Here is the Canadian Human Trafficking Hotline information:

Makipag-ugnay sa Amin – Tagalog

Kung sa palagay mo ay maaaring naging isang biktima ka ng pagtatrapiko ng tao o sa palagay ay may ibang taong naging, maaari kaming makatulong. Ang mga Tagapagtauyod ng Hotline Response (Hotline Response Advocates) ay makukuha 24/7/365 at ang suporta ay makukuha sa higit sa 200 mga wika. Maaaring iugnay ng hotline ang mga tumatawag sa mga lokal na tagapagbigay ng serbisyo at/o mga serbisyong pang-emerhensiya sa mga komunidad sa buong Canada.

Tumawag sa: 1-833-900-1010

Maaari ka ring mag-email sa amin sa hotline@ccteht.ca. Ang hotline ay hindi nagbubukas ng mga website/URL link o mga attachment. Mangyaring ilarawan, sa loob ng email, ang lahat ng impormasyon na may kaugnayan sa iyong alalahanin.

Mga tip sa pag-uulat

Kung nais mong mag-ulat ng isang posibleng kaso ng pagtatrapiko ng tao, pakitawagan ang 1-833-900-1010, o magsumite ng tip online.

Ang lahat ng komunikasyon sa Canadian Human Trafficking Hotline ay mahigpit na kumpidensiyal. Basahin ang aming Patakaran sa Pagkapribado dito.

Ano ang pagtatrapiko ng tao (human trafficking)?

Ang pagtatrapiko ng tao ay isang pagsasamantala sa mga tao para makinabang. Ang pagtatrapiko ay maaaring umiral sa maraming mga paraan at kadalasan ay nagsasali ng mga biktima na pinipilit na magbigay ng mga sekswal na serbisyo o trabaho sa pamamagitan ng puwersa, pananakot, panlilinlang at/ o pag-abuso sa tiwala, kapangyarihan o awtoridad. Ang pagtatrapiko ng tao ay samakatuwid nagreresulta sa malaking pisikal, sikolohikal, at emosyonal na trauma sa mga biktima.

Sa kabila ng mga karaniwang alamat, ang pagtatrapiko ng tao ay hindi nangangailangan na ang mga biktima ay tumawid sa mga pambansang hangganan. Maaari itong isakatuparan ng isang solong indibidwal, ng isang grupo, o sa pamamagitan ng organisadong mga kriminal na network. Maaari rin itong gawin ng isang kumpanya o employer.

Ang mga karaniwang palatandaan ng pagtatrapiko ng sex ay:

 • Kinokontrol, may isang taong nagsasalita para sa kanila
 • Nagdadala ng bago o mamahaling mga kalakal/salapi na lagpas sa mga pinansiyal na kakayahan
 • Mga palatandaan ng pag-aabuso, kakulangan sa nutrisyon, at/o pag-aabuso ng droga
 • Walang akses sa pera, telepono o mga dokumento ng pagkakakilanlan (ID)
 • Nakasulat, mapang-iwas o ensayadong mga sagot
 • Matatakutin, nababahala, depensibo, malihim
 • Pagkahiwalay mula sa pamilya/mga kaibigan
 • Bagong grupo ng kaibigan, bagong interes na pag-ibig

Ang mga karaniwang palatandaan ng pagtatrapiko ng trabaho ay:

 • Pinipilit na magtrabaho para sa maliit o walang bayad
 • Ipinagkakait ng tagapag-empleyo ang mga dokumento ng pagkakakilanlan
 • Ang trabaho ay iba sa ipinangako
 • Ang mga kondisyon ng pamumuhay ay mas mababa sa pamantayan o mapanganib
 • Nagpapakita ng mga palatandaan ng pag-aabuso, kakulangan sa nutrisyon, hindi maayos na personal na kalinisan
 • Matatakutin, nababahala, nakahiwalay
 • Limitado ang paggalaw, kinokontrol
 • Pinipilit magbayad na pabalik ng utang at/o iligal na bayad para sa pagrerekluta

Ang mga karaniwang palatandaan ng pagkaalipin sa tahanan ay:

 • Ipinagkakait o hindi binabayaran ng tagapag-empleyo ang bahagi o anumang mga kita
 • Ang mga oras ng pagtatrabaho ay labis at hindi sinusunod ang mga batas ng trabaho, kabilang na ang kakulangan ng bayad para sa overtime, walang mga pahinga o oras na walang trabaho, at hindi sapat na oras ng pagtulog
 • Ang mga sahod, mga oras, at/o uri at halaga ng trabaho ay hindi kagaya ng ipinakita sa isang kontrata, patalastas ng trabaho o pagrerekluta
 • Ang mga dokumento ng pagkakakilanlan ay kinuha ng tagapag-empleyo
 • Ipinagkakait ng tagapag-empleyo ang paggamit sa mga pangangailangan na tulad ng malinis at pribadong mga kuwartong tirahan, pampalusog na pagkain, at pangangalagang medikal
 • Inihihiwalay o ikinukulong ng tagapag-empleyo ang manggagawa mula sa pagpunta sa pamilya, mga kaibigan, mga kapitbahay, at mga panlabas na kontak tulad ng mga bangko, mga medikal na klinika, at mga serbisyong pampananampalataya
 • Emosyonal na tinatakot at minamanipula ng tagapag-empleyo ang manggagawa kabilang ang pananakot na kaugnay sa estado ng visa, mga awtoridad ng imigrasyon, o pulis
 • Kinakailangan ng manggagawa na bayaran ang mga gastos na may kaugnayan sa pagrerekluta, paglalakbay, at iba pa
 • Pisikal at/o sekswal na sinasalakay o ginugulo ng tagapag-empleyo ang manggagawa, o pinagbabantaan na gagawin ito
 • Tinatakot ng tagapag-empleyo na saktan ang pamilya o mga kaibigan ng manggagawa
 • Ang manggagawa ay nakalantad sa mapanganib na mga kondisyon sa pagtatrabaho

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top