Major media outlets enter Filipino market

Toronto,Ontario

CBC Radio seeks Filipino Senior Writer in Toronto

Analysis

Teodoro Alcuitas

Editor

philippinecanadiannews.com

Canada’s public broadcaster is seeking a Filipino-Canadian for a Senior Writer position at its Toronto office.

CBC/ Radio Canada is seeking a writer for its ‘Tagalog’ section  whose duties include filing for multiple platforms – “primarily or digital, but also occasionally for radio and television –  – to cover events and issues affecting Filipino communities in Canada and worldwide with clarity, depth and accuracy.”

Please click on this link: http://cbc.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?job=TOR07760lang=en

The broadcaster, who has already a pop-up Filipino bureau in Calgary, Alberta is the second major media provider that is scrambling to get into the  lucrative Filipino market.

Last year, OMNI Television launched its Filipino News Bureau with a full-time staff of 25, mostly with Philippine broadcasting experience.

There are local, Filipino- run media outlets in urban centres across Canada, among them, Vancouver’s long-running Luisa Marshall TV Show.

A proliferation of print media also exists in urban centres like Toronto, Vancouver, Winnipeg, Montreal and Calgary.

A new trend – the online news source, is also emerging with two major outlet in Vancouver. The YouTube platform has also been used for a number of years now as well as blogs that cover various Filipino communities from cost to coast.

But the appearance of OMNI TV and now CBC, marks the first time major news outlets have dedicated full-time resources to cover the Filipino diaspora.

Here is the full info from Radio Canada International (RCI):

Senior na Manunulat

Trabaho:

Ang Radio Canada International (RCI) ay naghahanap ng isang Senior na Manunulat para sa seksiyon nito na Tagalog.

Sa tungkuling ito, ikaw ay titira sa Toronto at magtatrabaho sa ilalim ng direksyon ng Punong Patnugot ng RCI. Magsusumite ka sa maraming platform kung kinakailangan – lalo na sa digital, ngunit sa radyo at telebisyon din paminsan-minsan – upang ibalita ang mga kaganapan at usapin na nakakaapekto sa mga komunidad ng Filipino sa Canada at sa buong mundo nang malinaw, masusi at tumpak.

Mga pangunahing gawain:

Upang iugnay ang mga komunidad ng Filipino sa Canada at sa ibang bansa, at gamit ang iyong editoryal na pagpapasiya, pipili ka ng mga artikulo sa CBC at/o sa Radio-Canada, isalin ang mga ito sa Tagalog at iakma sa iyong mga mambabasa.

Maglalabas ka din ng lingguhang podcast sa wikang Tagalog na nagbabalita sa mga kaganapan para maging mas may kabatiran ang iyong tagapakinig sa nangungunang mga kuwentong balita ng linggo sa Canada.

Iyong tungkulin:
Naghahanap kami ng mga taong mayroon ng sumusunod:

Mga Kwalipikasyon:

 • ●  Kurso sa unibersidad o katumbas nito.
 • ●  Lima (5) o higit pang taong karanasan sa pamamahayag.
 • ●  Matatas sa Tagalog (sa pagsasalita, pagsusulat at pagbabasa).
 • ●  Sapat na kaalaman sa English at/o French.
 • ●  Malalim na kaalaman sa mga usaping pampulitika, panlipunan, pang-ekonomiya, pangkultura atpangkapaligiran na nakakaapekto sa mga komunidad ng Filipino.
 • ●  Malakas na pananaw sa balita, editoryal pagpapasiya at kasanayan sa paggawa ng desisyon.
 • ●  Malikhain, madiskarte at mausisang paraan sa pangangalap ng katotohanan at balita.
 • ●  Kakayahang planuhin, organisahin at maiagapay ang iyong pang-araw-araw na trabaho upangmaabot ang mga mahihigpit na deadline; kakayahang magtrabaho nang mahusay sa ilalim ng presyur.
 • ●  Kaalaman sa iba’t ibang platform ng balita ng CBC/Radio-Canada.
 • ●  Mahusay na kasanayan sa paggawa ng panayam, pagsusulat at paglalahad ng kuwento.
 • ●  Isang asset ang kaalaman sa mga production application (hal., iNEWS, Dalet) na ginagamit saCBC/Radio-Canada.
 • ●  Mataas na kakayahan para matuto ng mga bagong teknolohiya.
 • ●  Mga kasanayan sa pakikipag-ugnayan sa iba, komunikasyon at teamwork.
 • ●  Pagkakaroon ng sariling pasya at inisyatibo.
 • ●  Lubos na kaalaman at pag-unawa sa Mga Pamantayan at Kaugalian sa Pamamahayag ngCBC/Radio-Canada (tingnan ang aming website).
 • ●  Kakayang bumiyahe at magtrabaho sa kahit anong oras.
 • ●  Balidong lisensya sa pagmamaneho.Isasailalim ka sa isang pagsubok sa kasanayan at kaalaman.

  Kung interesado ka rito, mangyaring mag-click dito upang mag-aplay.

page2image19889536


Scroll to Top